In hóa đơn Archive

Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ – Từ ngày 1/11/2018, Bắt buộc Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là gì? Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử, Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, Lập thông báo phát hành hóa đơn điện [&hellip

Read More...

In hóa đơn công nghệ cao có khó hay không?

Nhu cầu in hóa đơn gtgt bằng công nghệ cao ngày càng tăng bởi tiêu chuẩn về chất lượng hóa đơn ngày càng tăng cao. Tuy nhiền việc in hóa đơn gtgt bằng công nghệ cao có khó hay không? Đâu là đơn vị luôn sẵn sàng đầu tư những thiết bị, máy móc in [&hellip

Read More...